ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 

19/1 หมู่2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
หมายเลขโทรศัพท์ 038-093834
หมายเลขโทรสาร 038-856378

แผนที่โรงเรียเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5