ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

อัตลักษณ์ของโรงเรียน


เข้าค่ายธรรมะ วันพระทำบญ
อิ่มบุญธรรมศึกษา
นั่งสมาธิทวีปัญญา บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน