ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

เอกลักษณ์ของโรงเรียน


ออมวันนี้ สบายวันหน้า ออมที่เบญจมฯห้า เพื่อพัฒนาชีวิต