ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

บุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

 

ดร.ธนภณ ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางอภิญญา นิยม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทยา แม่นทรง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายภูวะนาจ นิลอำไพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสมคิด โยธี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุจิตตรา มูลอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา ละล่าม
ตำแหน่งครู
นางจารุวรรณ คงกระจง
ตำแหน่งครู
  นางสาวปวรวรรณ ณ ตะกั่วป่า
ตำแหน่งครู

นายณัฐศรันย์ บุญเรืองจักร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ นาคนชม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ น้อยหีด
ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)