ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

อาคารสถานที่


อาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และห้องอาเซียนศึกษา

โรงยิมสำหรับการเรียนกีฬาวิชา พละศึกษา และ ใช้จัดกิจกรรมในโอกาส ต่างๆ

ห้องเรียนธรรมชาติ